Tu pojawi się relacja z lotu na żywo

W momencie startu balonów w tym miejscu pojawią się natychmiast pierwsze zdjęcia z bezpośredniej transmisji z balonów, które można będzie sobie nieodpłatnie ściągnąć na swój serwer. Można też będzie oglądać te zdjęcia wspólnie w klasie na lekcji np. historii, geografii, plastyki czy innych przedmiotów i w ten sposób stworzyć interdyscyplinarne lekcje na żywo o Warszawie.

Aktualne informacje o starcie można przeczytać TUTAJ

Zapraszam do odbioru transmisji z powietrza
Marek Ostrowski

WYPRAWA 2019

WYPRAWY BALONOWE NAD WARSZAWĄ – autorski Projekt Warszawa dra Marka Ostrowskiego

W październiku 2019 r. planuję kolejną wyprawę balonową nad samą Warszawą ze startem ze stadionu Klubu Sportowego Delta przy forcie Czerniaków IX (jednej z fortyfikacji Twierdzy Warszawa). Szczegóły wydarzenia można śledzić na stronie Balloon-Sci-Art-Gallery.pl Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Jest on kontynuacją wyprawy balonowej z 2016 r., opisanej na w/w stronie.

Przeloty balonami nad Warszawą są trudne – oprócz typowych ograniczeń dla tych statków powietrznych dochodzą liczne obszary zastrzeżone, nad którymi loty są zakazane, gęsta i wysoka zabudowa, a także występowanie kominów termicznych wywołujących nieoczekiwane turbulencje. Wymaga to załóg złożonych z bardzo doświadczonych pilotów.

Do lotu zaprosiłem również wybitnych specjalistów, naukowców z warszawskich uczelni, specjalistów w dziedzinach: planowania i rozwoju miasta innowacyjnego, badań nad odkrywaniem Kosmosu, ochrony środowiska i klimatu, badań atmosfery nad miastem – mikrobiologii, chemii i fizyki oraz teledetekcji satelitarnej, a także wielu dziedzin sztuki, historii, literatury. Jeżeli uda się zebrać dodatkowe fundusze, wysokiej klasy opracowania ukażą się w postaci albumowej łączącej wiedzę ze sztuką.

Zadaniem uczestników jest spojrzeć na miasto z góry, dokonać interpretacji i wnioskowania z perspektywy bohaterów mojego albumu Tryptyk Warszawski (analizy według „Spojrzenie Warsa”, syntezy według „Oblicza Sawy” i oczami „Pokolenia Varsovia.pl”). Czym jest Warszawa, jak się rozwija, co można dostrzec z balonu, czego nie widać z ziemi? Kto ma rację w ocenie dostrzeżonych obrazów i jaka jest naprawdę stolica? Interpretacja będzie zależała nie tylko od naszych umysłów i ich sprawności, zasobów wiedzy, powiązanego z emocjami języka sztuki, czy powiązanego z racjonalnością języka nauki. Planowane jest wykorzystanie rozbudowanego arsenału zdjęć satelitarnych, do tego trzeba zgrać z dokładnością do kilku minut lot z obecnością satelity nad Warszawą, który musi mieć specjalnie przekierowane obiektywy. To przeniesie nas w nowe światy, w których aby pojąć, co widzimy, będziemy musieli patrzeć i sercem i mózgiem. Takich zdjęć i obserwacji, jakie możemy zrobić z balonu, nie można wykonać z pokładu śmigłowców czy samolotów. Lot pojazdem silnikowym wymusza bycie wewnątrz maszyny i prowadzenie badań w zamknięciu, w czterech ścianach jak w sztucznej przestrzeni laboratorium, a więc w oderwaniu od rzeczywistości. Tymczasem lot balonem budzi doznanie obserwacji przyrody in statu nascendi. Możemy wysunąć rękę z kosza balonu i „dotknąć chmur”. Losowość kierunku w jakim leci balon, jest przykładem atrybutów poszukiwań w sztuce i nauce. Pozwala dokonywać niezwykłych odkryć ze względu na swoją niestandardowość i wyzwolić dodatkowe pokłady kreatywności.

Odczucie, które towarzyszy unoszeniu i lotowi to uczucie kumulacji wolności, piękna i wielu innych emocji. Buduje nie tylko przyjemność, radość, pasję, ale jednocześnie aktywizuje procesy racjonalne czerpiące siłę z emocji, zaciekawia i inspiruje.

Tegoroczna wyprawa nawiązuje do startu balonu sprzed prawie 200 laty, który odbył się z terenów Parku Ujazdowskiego w 1829 r.

To był początek emocjonalnego i racjonalnego poznawania Warszawy z powietrza.

WYPRAWA 2016

WYPRAWY BALONOWE NAD WARSZAWĄ – autorski Projekt Warszawa dra Marka Ostrowskiego

Pierwsza moja wyprawa balonowa nad Warszawą odbyła się w październiku 2016 r. i była dedykowana mechanizmom odkryć i towarzyszącym im emocjom. Uczestniczyły w niej 4 balony. Opis projektu jest na stronie Balloon-Sci-Art-Gallery.pl

Emocje spowodowane swobodnym lotem balonu w powietrzu, były dobrym treningiem dla mózgu. Zupełnie nowe spojrzenia na miasto z góry stymulowały emocje tak silne, że aktywowały mózg nie tylko do przeżywania wrażeń estetycznych, ale i racjonalnej analizy obrazów, czyli tego co widzimy.

Chciałem doznaniami podzielić się innymi odbiorcami na Ziemi. W tym celu zdjęcia z balonu były przesyłane on-line na Ziemię własną siecią radiową i były publikowane na stronie internetowej dedykowanej wyprawie. Zachęcaliśmy internautów, aby dodatkowo przetworzyli przekazane przez nas wrażenia i emocje poprzez swoją percepcję i z pobranych z Internetu obrazów z wyprawy stworzyli własne autorskie ekspozycje tych zdjęć, w wybranych przez siebie miejscach na Ziemi, a następnie udokumentowali na stronie projektu, dołączając własne przesłanie i interpretację. Tak równocześnie wraz z publikacją zdjęć wysyłanych na Ziemię w trakcie lotu spontanicznie powstawały wystawy fotograficzne w mini – galeriach stworzonych przez naziemnych obserwatorów na całym świecie.

Transmisja była też zaprojektowana tak, aby wykorzystać lot do powietrznej lekcji dla szkół. Zdjęcia odbierane były nie tylko w Warszawie, gdzie można było oglądać lot jednocześnie przez okno i jednocześnie transmisję w Internecie, nie tylko w Polsce, czy w Europie, ale na prawie wszystkich kontynentach: również w Syberii, w Japonii, Wietnamie, czy w Indonezji, na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej, w Azji Mniejszej, Afryce, a nawet na Antarktydzie w Stacji Polarnej im. Arctowskiego. Gdy my lecieliśmy za dnia, w innym miejscu na Ziemi zapadał zmrok, w tym samym momencie, ale w innej lokalizacji była już od kilku godzin głęboka noc lub wstawał dzień. Inna ekspozycja tworzona w jaskini była wyłączona z rytmu dnia – tam zawsze jest ciemno i poza czasem. Każda wystawa była jednocześnie autorską ekspozycją w scenografii panującego lokalnie klimatu: upału na pustyniach Afryki czy mrozu wśród lodów i śniegów Antarktydy, gdy jednymi z oglądających mogły być pingwiny. Powstała np. galeria na palmie na Hawajach, a nawet galeria na żaglowcu Pogoria, rozpięta na rejach, gdy statek płynął pod rozpiętymi żaglami po oceanie. W gabinetach lekarskich ekspozycja miała cel nie tylko artystyczny, ale i terapeutyczny.

Tak licznej i w tylu miejscach na świecie jednoczesnej ekspozycji obrazów odebranych z takim zaangażowaniem z balonów podczas jednej wyprawy wcześniej na świecie nie było, dostarczając kolejnych emocji podczas ich oglądania. Część internautów rejestrowała swoją ekspozycję na stronie w Internecie (lokalizacja wystawy z dokładnością do 25 m. w skali globu!), niektórzy przysyłali po prostu bezpośrednio do mnie zdjęcia swoich wystaw. Kolejne ekspozycje pojawiały się sukcesywnie w kolejnych tygodniach. Sami studenci Varsavianistyki UW przygotowali w listopadzie blisko 300. Dołączały one do już istniejących – w sumie powstała jedna galeria światowa złożona około 500 większych i mniejszych, profesjonalnych i amatorskich, ale zrobionych z sercem, wystaw/ekspozycji, z których każda wyrażała osobiste emocje, promowała na świecie Warszawę i potencjał jej mieszkańców, a autorzy mini-ekspozycji stali się uczestnikami tego wielkiego projektu.

Marek Ostrowski
Autor i organizator projektu:
Wyprawy balonowe nad Warszawą
www.samper.pl

Emocje odkryć